tisdag 26 juni 2012

Här har du ditt liv (1966) - 5/6


"Jag vill inte ha det bra!", skriker den trettonårige Olof Persson (Eddie Axberg) och det är sista gången på länge som vi ser honom visa känslor. När känsloyttringarna kommer är det till att börja med i hastiga stötar, framprovocerade av världen och snabbt övergående. Allt eftersom han blir äldre och bestämmer sig för sin plats i världen vinner han förmågan att le och mena det, och även förmågan att bli arg i mer än några sekunder i sträck.

Olof växte upp hos en fosterfamilj för att skydda honom från faderns sjukdom. Vid tretton års ålder flyttar han, trots fostermoderns (Gudrun Brost) ängsliga motvilja, och blir flottare. De äldre männen lär upp honom och den gamle August (Allan Edwall) bidrar med visa ord och råd. Om två veckor gör det inte ont i händerna längre, för då har du valkar.

Olof flyttar från jobb till jobb. Han jobbar på sågverk, på biograf, på cirkus, på tegelbruk. Han ger intryck av att inte bry sig och nästan sakna känslor, men det är inte sant. Varje gång han flyttar är det hans eget val och när han har bestämt sig för något kan ingenting ändra det. Men det är svårt att finna en tråd i hans agerande. Varför byter han jobb? Vad är det han är ute efter? Vad är hans mål?

Ett mål är i alla fall att resa sig över sin blygsamma arbetarbakgrund. Han lär sig engelska och tyska, han läser Strindberg och Nietzsche. Tidigt i filmen varnas han för att läsa, för såna som läser blir det bara socialister av, och mycket riktigt engagerar han sig i arbetarrörelsen och blir allt mer rabiat tills han leder en strejk tillsammans med sin senaste mentor och förebild. Dem avverkar han, liksom kvinnor.

Det är inte bara Olofs liv som saknar en tydlig tråd, en sådan är även svår att finna i Här har du ditt liv. Den bygger på Eyvind Johnsons halvsjälvbiografiska Romanen om Olof och verkar mest vara ute efter att återskapa Johnsons ungdomsupplevelser från 1910-talet, med världskrig och arbetaruppror. Verkligheten har sällan en dramatisk struktur, så det har inte den här filmen heller. Den börjar från ingenstans, fortsätter planlöst, och avslutas utan större ceremoni.

Ändå tycker jag om den, men jag kan inte förklara varför. Jag har hela tiden en känsla av att jag ser något mer än det som bilderna visas. Olofs ofta blanka ansikte uttrycker något genom sin blotta orörlighet och när han väl ler betyder det något. Det är en del jag inte förstår med Här har du ditt liv, och en av de sakerna är hur den kan vara så bra som den är.

Inga kommentarer: